Bavaria
Bavaria
Rabobank
Rabobank

Preventie- en integriteitsbeleid

AMHC UPWARD

Upward wil een vereniging zijn waar iedereen veilig en plezierig kan sporten en waar iedereen zich veilig voelt om zich te ontwikkelen binnen de sport. Daarom is binnen Upward geen plek voor grensoverschrijdend gedrag, in welke vorm dan ook. We streven ernaar een vereniging te zijn met een open cultuur waarbinnen we elkaar kunnen aanspreken op gebleken grensoverschrijdend gedrag. Dit is een verantwoordelijkheid die niet alleen op de schouders van het bestuur of een klein groepje vrijwilligers rust; iedereen binnen onze vereniging moet dat kunnen doen. Ook hier geldt: samen zijn wij Upward.

Wat verstaan wij bij Upward onder grensoverschrijdend gedrag?
Grensoverschrijdend gedrag is elke vorm van gedrag of toenadering, in verbale, non-verbale, digitale of fysieke zin, die:
  • door de persoon, die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren en/of
  • als doel of gevolg heeft de waardigheid van de persoon aan te tasten én
  • plaatsvindt onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het beoefenen van de sport maar waarin de spelregels/reglementen niet voorzien, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende, sociaal onveilige, of kwetsende situatie wordt gecreëerd, waaronder begrepen (maar niet beperkt tot) seksueel misbruik, pesten, bedreiging, discriminatie, mishandeling en belediging.Preventie- en integriteitsbeleid

Upward heeft:
  1. omgangsregels binnen de vereniging ?
  2. gedragsregels voor trainers, coaches en begeleiders ?
  3. een aannamebeleid vrijwilligers ?
  4. een vertrouwenscontactpersoon ?
  5. een eigen verplichting van leden bij kaarten en boetes
  6. Reglement Ongewenst Gedrag Upward