Bavaria
Bavaria
Rabobank
Rabobank

Ledengroepen

 

Hieronder vind je een overzicht van de indeling van de verschillende ledengroepen. Verderop vind je per team meer informatie.

 

 

Jongste Jeugd

Spelplezier staat zowel bij de Jongste Jeugd als bij de Jeugdteams voorop.

Wedstrijden willen winnen is goed, maar dat mag niet ten koste gaan van

het hockeyplezier. We maken teams van spelers met een ongeveer gelijk

hockey- en ambitieniveau. Daarnaast wordt rekening gehouden met sociale

aspecten, zoals vriendjes/vriendinnetjes, familieleden en klasgenoten.

 

Teamindeling

De kinderen worden op basis van leeftijd ingedeeld in verschillende categorieën:

 

• Hockeyvoetbal

Hockeyen, voetballen, rennen en springen op de zaterdagochtend.

Bewegen en plezier staan centraal. (Lees meer over hockeyvoetbal)

 

• Benjamins

Trainen op vrijdagmiddag, voornamelijk gericht op de basistechnieken

van hockey.

 

• Benjamin-competitie

Gevorderde kinderen gaan wedstrijden spelen op vrijdagmiddag met

gemengde teams van vier kinderen. Er wordt in drietallen een wedstrijdje

gespeeld op een 1/8e veld.

 

• F 3-tal

Competitie op zaterdag in teams van acht kinderen. Ze spelen op 1/8 veld

in twee teams van drie kinderen, met elk team 1 wissel. Er is nog geen

keeper. De kinderen trainen op woensdagmiddag.

 

• E 6-tal

Competitie op zaterdag in teams van acht kinderen. Er spelen zes spelers

op een 1/4e veld, twee kinderen zijn wissel. De teams hebben een keeper.

De kinderen trainen op woensdag en vrijdag.

 

• E 8-tal

Competitie op zaterdag in teams van tien kinderen. Er spelen acht spelers

op een 1/2 veld, twee kinderen zijn wissel. De kinderen hebben een keeper

en mogen strafcorners nemen. De kinderen trainen twee keer per week,

op woensdag en vrijdag. Na de E 8-tallen stromen de kinderen door naar

de jeugdelftallen.

 

Trainingen

Voor de Jongste Jeugd (6 - 10 jaar) staat samen plezierig sporten centraal. In

de hockeytrainingen is er volop aandacht voor het goed aanleren en oefenen

van technische en tactische (basis)vaardigheden. Dat is belangrijk voor

de eigen veiligheid en die van andere spelers. De basis van hockey wordt op

een leuke manier aangeleerd. De trainingen worden gegeven door ervaren

hockeytrainers geassisteerd door CIOS-studenten, enthousiaste jeugdleden

en ouders. De trainingen duren vijf kwartier vanaf E. F-jes trainen een uur.

Hockey hoeft natuurlijk niet de enige sport van het kind te zijn, maar

we adviseren om hockey wel als hoofdsport te kiezen. De trainingen en

wedstrijden nemen de nodige tijd in beslag en de kinderen zijn fysiek erg

actief bezig.

Wedstrijden

Vanaf de F-leeftijd (7 jaar, groep 4) wordt op zaterdagochtend competitie

gespeeld. De kinderen spelen zoveel mogelijk tegen teams uit de regio.

Hockeyen doe je als team; meedoen aan wedstrijden en trainingen is dus

vanzelfsprekend. Alle teams worden begeleid door een coach. De functie

coach wordt vervuld door twee ouders. Na afloop van de wedstrijd ga je met

je team en de tegenstander in het clubhuis iets drinken.

Jeugd

Jeugd tussen de 10 en 18 jaar komt in een jeugdteam. Vanaf de D-jeugd

maken we een onderverdeling tussen topteams en breedteteams. In de

topteams zitten spelers met een hockeytalent. Upward kent een beperkt

aantal topteams. Spelers die in aanmerking komen voor de topteams

spelen aan het einde van het seizoen selectietrainingen voor het volgende

hockeyseizoen. Mede op basis daarvan worden de teams ingedeeld. Het

grootste deel van de jeugdteams bestaat uit breedteteams. Jeugdspelers in

de breedteteams hockeyen op een spelniveau dat goed bij hen past.

 

Teamindeling

Net als bij de Jongste Jeugd ligt de peildatum voor de leeftijd op 1 oktober.

Jeugdleden spelen in principe twee seizoenen in dezelfde leeftijdscategorie.

De indeling per leeftijdscategorie is als volgt:

• D-jeugd 10-12 jaar

• C-jeugd 12-14 jaar

• B-jeugd 14-16 jaar

• A-jeugd 16-18 jaar

Vanaf 18 jaar stromen jeugdleden door naar de senioren.

 

Training

Trainingen van de jeugdteams worden voornamelijk gegeven door spelers

en oud-spelers van Upward. In de breedteteams staat een plezierig en goed

trainingsprogramma centraal; dé basis om je verder te ontwikkelen. De

breedteteams trainen twee keer per week.

De spelers van topteams zijn verplicht om drie keer per week te trainen.

Daarnaast houden ze rekening met trainingen en wedstrijden bij

bijvoorbeeld het boeken van een vakantie.

 

Wedstrijden

Alle jeugdteams spelen 11 tegen 11 op een heel veld. De wedstrijdduur is

2 x 35 minuten.

De jeugdteams spelen hun wedstrijden op zaterdag. Vanaf de C-jeugd

vinden de wedstrijden hoofdzakelijk in de middag plaats.

 

Teambegeleiding en clubactiviteiten

Gelijk met de kinderen worden ook de ouders een beetje Upward-lid.

Als ouder vragen we of je ons wilt helpen kinderen en de jeugd een

onvergetelijke hockeytijd te laten beleven. Upward heeft de hulp en inzet

van ouders hard nodig, bijvoorbeeld bij de begeleiding van de teams. Elk

team heeft ouders nodig die of coach of teammanager zijn. De coach maakt

de opstellingen en geeft de spelers aanwijzingen. De teammanager regelt

andere zaken rondom het team, zoals het rijschema, uitstapjes, de fruitbeurt

en de fluitbeurt.

Ouders helpen ook mee bij activiteiten op de club. Zo draai je per

seizoen één keer bardienst en beman je één keer –per spelend kind–

de wedstrijdtafel. Hulp bij het rijden bij uitwedstrijden, spelleiding bij

wedstrijden en assistentie tijdens trainingen is ook erg welkom. Upward kent

ook verschillende clubcommissies, waarbij je je kunt aansluiten (zie bijlage

voor een overzicht van alle clubcommissies). Dankzij de inzet van vrijwilligers

kent onze club een actief en gezellig verenigingsleven.

 

Aanmoedigen

Ouders zijn de grootste fan van hun kinderen! Daarom vinden we het erg fijn

als ouders zowel thuis- als uitwedstrijden komen aanmoedigen*. Steun en

enthousiasme zijn erg belangrijk.

Ook buiten de competitie wordt positieve betrokkenheid van ouders

gewaardeerd. Teams vinden het leuk als ouders af en toe wat voor het

team organiseren, denk bijvoorbeeld aan ouder/kind-wedstrijd of een

Sinterklaasavond.

Jong senioren

 

Voor spelers van 17 tot en met 25 jaar is er een aparte competitie op zondag. Hierin spelen ook spelers van B en A leeftijd mee. Deze competitie is een mooie overgang tussen jeugd en senioren en biedt de jongere spelers:
  • de mogelijkheid op zondag op gunstige tijden te spelen en het grootste deel van de wedstrijden op water te spelen,
  • de mogelijkheid een eigen team samen te stellen,
  • passende training van goede trainers,
  • begeleiding vanuit Upward bij vinden van coach en evt. sponsor,
  • een pittige, uitdagende competitie maar wel "jong tegen jong".
Upward heeft nu 3 dames Jong Senioren teams en hoopt snel ook een herenteam op te kunnen stellen.

Senioren

We onderscheiden bij de senioren vier soorten lidmaatschappen:

• Spelend lid; je traint en speelt wedstrijden

• Trainingslid; je traint maar mag geen wedstrijden meespelen

• Duolid; je traint met je team en speelt 50% van de wedstrijden. Duolid wordt je na goedkeuring van de elftalcommissie; het streven is

maximaal twee duo’s per team. De duo’s maken met elkaar afspraken over

wie wanneer speelt.

• Senioren en veteranen die wél willen hockeyen, maar zich niet aan een

elftal kunnen of willen binden zijn van harte welkom bij Trimhockey.

 

Teamindeling

Bij het indelen van de teams wordt naar speelsterkte gekeken. Bij de

recreantenteams spelen ook sociale aspecten mee. Nieuwe leden die zich

gedurende het seizoen aanmelden kunnen altijd meetrainen met een team

of meedoen met de starterstraining. Als er genoeg ruimte in een passend

team is, dan speel je daar meteen in mee. Is er geen ruimte in een passend

team, dan wordt met ingang van het volgende seizoen een passend team

gezocht.

 

Training

In het begin van het seizoen wordt het trainingsschema vastgesteld. Een

seniorenteam traint in principe één keer per week (Heren 1 en Dames 1

trainen twee keer per week). Een aantal teams traint zichzelf, andere teams

hebben een vaste trainer van Upward.

Voor nieuwe leden met geen of weinig hockey-ervaring is er starterstraining.

Onder deskundige leiding wordt een aantal basisvaardigheden aangeleerd.

Je leert samen spelen en er is aandacht voor de geldende spelregels. Na

deze training stromen leden door naar de reguliere seniorenteams. Deze

starterstraining is op dinsdag om 20.30 uur en duurt 1.5 uur.

 

Wedstrijden

De seniorenteams spelen op zondag. De wedstrijdsecretaris maakt het

wedstrijdprogramma van de dag. De senioren- en veteranenteams fluiten

elkaars wedstrijden, ook deze fluitbeurten worden door de wedstrijdsecretaris

ingedeeld. Ieder seniorenlid moet in het bezit te zijn van een

scheidsrechterskaart. Upward biedt daarvoor scheidsrechterscursussen aan.

 

Trimhockey

Senioren en veteranen die wél willen hockeyen, maar zich niet aan een

elftal kunnen of willen binden zijn van harte welkom bij het trimhockey

bij Upward. Fit blijven, leren hockeyen, blijven hockeyen én lekker sporten;

daar daait het om bij trimhockey. Bij Upward zijn er drie trainingsgroepen:

woensdagochtend (dames), zaterdagochtend (mix) en zondagochtend

(mix). Naast de wekelijkse trainingen worden regelmatig onderling

vriendschappelijke wedstrijden gespeeld en zijn er ontmoetingen en

toernooien met andere hockeyverenigingen uit de regio.

 

G-hockey en E-hockey

Iedereen kan zich op onze hockeyclub met veel plezier op zijn eigen niveau

en wijze ontwikkelen. Voor leden met een verstandelijke en/of lichamelijke

beperking biedt Upward G-Hockey en E-hockey aan.

 

G-hockey

Upward biedt leden, vanaf negen jaar, met een verstandelijke beperking

en eventueel licht motorische beperking de mogelijkheid om plezier

aan teamsport te beleven. G-Hockeyers worden begeleid door ervaren

hockeytrainers, die de technieken in een combinatie van leuke oefen- en

spelvormen aanleveren. Er is één trainer per vier spelers.

Trainingen zijn op woensdagmiddag van 16.45-18.00 uur. Daarnaast worden

er wedstrijden en toernooien tegen andere G-hockeyteams in het land

gespeeld.

 

E-hockey

E-hockey is hockey in een elektrische rolstoel en vindt plaats in de zaal. Het

is een sport voor alle leeftijden. Door de hoge snelheid van de rolstoel is

E-hockey een dynamische sport. Spelers mogen elkaar hinderen, daardoor is

het ook een zeer tactische sport.

Upward heeft vier teams die aan verschillende competities deelnemen. De

teams in de laagste klasse spelen met vier spelers, die in de hogere klassen

met vijf. De competities bestaan uit circa vier wedstrijddagen, elk team speelt

op die dagen meerdere wedstrijden.

Alle E-hockey teams van Upward trainen op maandagavond van 19.00 uur

tot 21.00 uur in sporthal Valkenhuizen te Arnhem. E-hockey wordt in een

sportrolstoel gespeeld, die leden zelf regelen. Upward heeft een beperkt

aantal rolstoelen beschikbaar om met de sport kennis te maken.