Bavaria
Bavaria
Rabobank
Rabobank

Ledengroepen

Hieronder vind je een overzicht van de indeling van de verschillende ledengroepen. Verderop vind je per team meer informatie.Jongste Jeugd

Spelplezier staat zowel bij de Jongste Jeugd als bij de Jeugdteams voorop. Wedstrijden willen winnen is goed, maar dat mag niet ten koste gaan van het hockeyplezier. We maken teams van spelers met een ongeveer gelijk hockey- en ambitieniveau. Daarnaast wordt rekening gehouden met sociale aspecten, zoals vriendjes/vriendinnetjes, familieleden en klasgenoten.

Teamindeling
De kinderen worden op basis van leeftijd ingedeeld in verschillende categorieën:

 • Hockeyvoetbal
  Hockeyen, voetballen, rennen en springen op de zaterdagochtend. Bewegen en plezier staan centraal. (Lees meer over hockeyvoetbal ↗

 • Benjamins
  Trainen op woensdagmiddag, voornamelijk gericht op de basistechnieken van hockey.

 • Benjamin-competitie
  Gevorderde kinderen gaan wedstrijden spelen op zaterdagochtend met gemengde teams van vier kinderen. Er wordt in drietallen een wedstrijdje gespeeld op een 1/8e veld.

 • F 3-tal
  Competitie op zaterdag in teams van acht kinderen. Ze spelen op 1/8 veld in twee teams van drie kinderen, met elk team 1 wissel. Er is nog geen keeper. De kinderen trainen op woensdagmiddag.

 • E 6-tal
  Competitie op zaterdag in teams van acht kinderen. Er spelen zes spelers op een 1/4e veld, twee kinderen zijn wissel. De teams hebben een keeper. De kinderen trainen op woensdag en vrijdag.

 • E 8-tal
  Competitie op zaterdag in teams van tien kinderen. Er spelen acht spelers op een 1/2 veld, twee kinderen zijn wissel. De kinderen hebben een keeper en mogen strafcorners nemen. De kinderen trainen twee keer per week, op woensdag en vrijdag. Na de E 8-tallen stromen de kinderen door naar de jeugdelftallen.

Trainingen
Voor de Jongste Jeugd (6 - 10 jaar) staat samen plezierig sporten centraal. In de hockeytrainingen is er volop aandacht voor het goed aanleren en oefenen van technische en tactische (basis)vaardigheden. Dat is belangrijk voor de eigen veiligheid en die van andere spelers. De basis van hockey wordt op een leuke manier aangeleerd. De trainingen worden gegeven door ervaren hockeytrainers geassisteerd door CIOS-studenten, enthousiaste jeugdleden en ouders. De trainingen duren een uur. Hockey hoeft natuurlijk niet de enige sport van het kind te zijn, maar we adviseren om hockey wel als hoofdsport te kiezen. De trainingen en wedstrijden nemen de nodige tijd in beslag en de kinderen zijn fysiek erg actief bezig.

Wedstrijden
Vanaf de F-leeftijd (7 jaar, groep 4) wordt op zaterdagochtend competitie gespeeld. De kinderen spelen zoveel mogelijk tegen teams uit de regio. Hockeyen doe je als team; meedoen aan wedstrijden en trainingen is dus vanzelfsprekend. Alle teams worden begeleid door een coach. De functie coach wordt vervuld door twee ouders. Na afloop van de wedstrijd ga je met je team en de tegenstander in het clubhuis iets drinken.

Jeugd

Jeugd tussen de 10 en 18 jaar komt in een jeugdteam. Vanaf de D-jeugd maken we een onderverdeling tussen topteams en breedteteams. In de topteams zitten spelers met een hockeytalent. Upward kent een beperkt aantal topteams. Spelers die in aanmerking komen voor de topteams spelen aan het einde van het seizoen selectietrainingen voor het volgende hockeyseizoen. Mede op basis daarvan worden de teams ingedeeld. Het grootste deel van de jeugdteams bestaat uit breedteteams. Jeugdspelers in de breedteteams hockeyen op een spelniveau dat goed bij hen past.

Teamindeling
Net als bij de Jongste Jeugd ligt de peildatum voor de leeftijd op 1 oktober. Jeugdleden spelen in principe twee seizoenen in dezelfde leeftijdscategorie.
De indeling per leeftijdscategorie is als volgt:
 • D-jeugd 10-12 jaar
 • C-jeugd 12-14 jaar
 • B-jeugd 14-16 jaar
 • A-jeugd 16-18 jaar
Vanaf 18 jaar stromen jeugdleden door naar de senioren.

Training
Trainingen van de jeugdteams worden voornamelijk gegeven door spelers en oud-spelers van Upward. In de breedteteams staat een plezierig en goed trainingsprogramma centraal; dé basis om je verder te ontwikkelen. De breedteteams trainen twee keer per week. De spelers van topteams zijn verplicht om drie keer per week te trainen. Daarnaast houden ze rekening met trainingen en wedstrijden bij bijvoorbeeld het boeken van een vakantie.

Wedstrijden
Alle jeugdteams spelen 11 tegen 11 op een heel veld. De wedstrijdduur is 2 x 35 minuten. De jeugdteams spelen hun wedstrijden op zaterdag. Vanaf de C-jeugd vinden de wedstrijden hoofdzakelijk in de middag plaats.

Teambegeleiding en clubactiviteiten
Gelijk met de kinderen worden ook de ouders een beetje Upward-lid. Als ouder vragen we of je ons wilt helpen kinderen en de jeugd een onvergetelijke hockeytijd te laten beleven. Upward heeft de hulp en inzet van ouders hard nodig, bijvoorbeeld bij de begeleiding van de teams. Elk team heeft ouders nodig die of coach of teammanager zijn. De coach maakt de opstellingen en geeft de spelers aanwijzingen. De teammanager regelt andere zaken rondom het team, zoals het rijschema, uitstapjes, de fruitbeurt en de fluitbeurt.
Ouders helpen ook mee bij activiteiten op de club. Zo draai je per seizoen één keer bardienst en beman je één keer –per spelend kind– de wedstrijdtafel. Hulp bij het rijden bij uitwedstrijden, spelleiding bij wedstrijden en assistentie tijdens trainingen is ook erg welkom. Upward kent ook verschillende clubcommissies, waarbij je je kunt aansluiten (zie bijlage voor een overzicht van alle clubcommissies). Dankzij de inzet van vrijwilligers kent onze club een actief en gezellig verenigingsleven.

Aanmoedigen
Ouders zijn de grootste fan van hun kinderen! Daarom vinden we het erg fijn als ouders zowel thuis- als uitwedstrijden komen aanmoedigen*. Steun en enthousiasme zijn erg belangrijk.
Ook buiten de competitie wordt positieve betrokkenheid van ouders gewaardeerd. Teams vinden het leuk als ouders af en toe wat voor het team organiseren, denk bijvoorbeeld aan ouder/kind-wedstrijd of een Sinterklaasavond.

Jong senioren

Voor spelers van 17 tot en met 25 jaar is er een aparte competitie op zondag. Hierin spelen ook spelers van B en A leeftijd mee. Deze competitie is een mooie overgang tussen jeugd en senioren en biedt de jongere spelers:
 • de mogelijkheid op zondag op gunstige tijden te spelen en het grootste deel van de wedstrijden op water te spelen,
 • de mogelijkheid een eigen team samen te stellen,
 • passende training van goede trainers,
 • begeleiding vanuit Upward bij vinden van coach en evt. sponsor,
 • een pittige, uitdagende competitie maar wel "jong tegen jong".
Upward heeft nu 3 dames Jong Senioren teams en hoopt snel ook een herenteam op te kunnen stellen.

Senioren

We onderscheiden bij de senioren vier soorten lidmaatschappen:
 • Spelend lid; je traint en speelt wedstrijden
 • Trainingslid; je traint maar mag geen wedstrijden meespelen
 • Duolid; je traint met je team en speelt 50% van de wedstrijden. Duolid wordt je na goedkeuring van de elftalcommissie; het streven is maximaal twee duo’s per team. De duo’s maken met elkaar afspraken over wie wanneer speelt.
 • Senioren en veteranen die wél willen hockeyen, maar zich niet aan een elftal kunnen of willen binden zijn van harte welkom bij Trimhockey.
Teamindeling
Bij het indelen van de teams wordt naar speelsterkte gekeken. Bij de recreantenteams spelen ook sociale aspecten mee. Nieuwe leden die zich gedurende het seizoen aanmelden kunnen altijd meetrainen met een team of meedoen met de starterstraining. Als er genoeg ruimte in een passend team is, dan speel je daar meteen in mee. Is er geen ruimte in een passend team, dan wordt met ingang van het volgende seizoen een passend team gezocht. 

Training
In het begin van het seizoen wordt het trainingsschema vastgesteld. Een seniorenteam traint in principe één keer per week (Heren 1 en Dames 1 trainen twee keer per week). Een aantal teams traint zichzelf, andere teams hebben een vaste trainer van Upward. Voor nieuwe leden met geen of weinig hockey-ervaring is er starterstraining. Onder deskundige leiding wordt een aantal basisvaardigheden aangeleerd. Je leert samen spelen en er is aandacht voor de geldende spelregels. Na deze training stromen leden door naar de reguliere seniorenteams. Deze starterstraining is op dinsdag om 20.30 uur en duurt 1.5 uur. 

Wedstrijden
De seniorenteams spelen op zondag. De wedstrijdsecretaris maakt het wedstrijdprogramma van de dag. De senioren- en veteranenteams fluiten elkaars wedstrijden, ook deze fluitbeurten worden door de wedstrijdsecretaris ingedeeld. Ieder seniorenlid moet in het bezit te zijn van een scheidsrechterskaart. Upward biedt daarvoor scheidsrechterscursussen aan. 

Trimhockey
Senioren en veteranen die wél willen hockeyen, maar zich niet aan een elftal kunnen of willen binden zijn van harte welkom bij het trimhockey bij Upward. Fit blijven, leren hockeyen, blijven hockeyen én lekker sporten; daar daait het om bij trimhockey. Bij Upward zijn er drie trainingsgroepen: woensdagochtend (dames), zaterdagochtend (mix) en zondagochtend (mix). Naast de wekelijkse trainingen worden regelmatig onderling vriendschappelijke wedstrijden gespeeld en zijn er ontmoetingen en toernooien met andere hockeyverenigingen uit de regio. 

G-hockey en E-hockey

Iedereen kan zich op onze hockeyclub met veel plezier op zijn eigen niveau en wijze ontwikkelen. Voor leden met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking biedt Upward G-Hockey en E-hockey aan. 

G-hockey
Upward biedt leden, vanaf negen jaar, met een verstandelijke beperking en eventueel licht motorische beperking de mogelijkheid om plezier aan teamsport te beleven. G-Hockeyers worden begeleid door ervaren hockeytrainers, die de technieken in een combinatie van leuke oefen- en spelvormen aanleveren. Er is één trainer per vier spelers. Trainingen zijn op woensdagmiddag van 16.45-18.00 uur. Daarnaast worden er wedstrijden en toernooien tegen andere G-hockeyteams in het land gespeeld. 

E-hockey
E-hockey is hockey in een elektrische rolstoel en vindt plaats in de zaal. Het is een sport voor alle leeftijden. Door de hoge snelheid van de rolstoel is E-hockey een dynamische sport. Spelers mogen elkaar hinderen, daardoor is het ook een zeer tactische sport. 

Upward heeft vier teams die aan verschillende competities deelnemen. De teams in de laagste klasse spelen met vier spelers, die in de hogere klassen met vijf. De competities bestaan uit circa vier wedstrijddagen, elk team speelt op die dagen meerdere wedstrijden. Alle E-hockey teams van Upward trainen op maandagavond van 19.00 uur tot 21.00 uur in sporthal Valkenhuizen te Arnhem. E-hockey wordt in een sportrolstoel gespeeld, die leden zelf regelen. Upward heeft een beperkt aantal rolstoelen beschikbaar om met de sport kennis te maken.