Bavaria
Bavaria
Rabobank
Rabobank

Sponsorbeleid

 

Sportsponsoring: sympathieke dynamiek

 

Sportsponsoring is een zeer ‘sympathiek’ instrument waarmee u uw communicatiestrategie kunt ondersteunen. Het stelt u in staat om uw bedrijfsnaam, product, of dienst dynamisch te presenteren, terwijl u tevens een belangrijke rol speelt als supporter van uw favoriete sportclub, of team.

 

"Give to get”

 

Het sponsorbeleid van Upward beoogt een samenwerking waarbij zowel u als Upward voordeel behalen. Om dat te bereiken willen we een relatie met u opbouwen, meer met u doen dan alleen over geld praten. Zo horen we graag van u welke communicatiedoelen u wilt bereiken met sportsponsoring, zodat we gezamenlijk de best passende optie kunnen kiezen of indien nodig ontwikkelen. Op basis van de gekozen optie krijgt u een bepaalde sponsorstatus. Hieraan koppelen wij een basispakket van tegenprestaties die u van ons mag verwachten.
    

Verenigingsbeleid = sponsorbeleid

 

Sponsoring vormt voor iedere sportvereniging een onmisbare bron als het gaat om voortbestaan en ontwikkeling. Voor Upward is dat niet anders. Wij zetten uw sponsorbijdragen daarom in voor het behoud en de verbetering van de kwaliteit van de gehele hockeyclub. Sterker nog, het verenigingsbeleid = het sponsorbeleid. Met andere woorden: de keuzes die zijn gemaakt binnen het verenigingsbeleid vormen het uitgangspunt voor de sponsormogelijkheden binnen de club. Zo streven we er bijvoorbeeld voortdurend naar om het ‘clubkader’ (trainers, coaches, enzovoort) te verbeteren door opleiding, coaching en begeleiding. Maar ook tastbare zaken zoals een verzorgde, moderne accommodatie worden mede betaald uit sponsorgelden.   De sponsorresultaten zijn dus direct zichtbaar. Niet alleen in de ontwikkeling van de club, maar vooral ‘fysiek’ in de vorm van communicatie-uitingen in en om de velden en het clubhuis.  

Ten aanzien van sponsoring/reclame, conformeert Upward zich aan de geldende regelgeving volgens het media besluit en of de sponsorregels van de KNHB. In alle overige gevallen gelden onderstaande regels. In gevallen waar deze regels niet in voorzien of onvoldoende helderheid verschaffen zal de sponsorcommissie adviseren, het bestuur zal uiteindelijk bepalen hoe om te gaan met de voorliggende situatie.

Voor meer informatie, mail naar de sponsorcommissie sponsor@upward.nl