Bavaria
Bavaria
Rabobank
Rabobank

Coronamaatregelen vanaf 6 november

Geschreven op 4 november 2021

Beste (ouders van) leden,


Inmiddels is meer duidelijk over het gebruik van het CoronaToegangsBewijs (CTB) op de hockeyvelden en andere regels die gelden vanaf 6 november. Hieronder een korte opsomming.

 

  1. Op en rondom de sportvelden is geen CTB vereist.
  2. Wil je ons clubhuis betreden, dan moet iedereen van 18 jaar en ouder een CTB én een legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart) kunnen laten zien. Dat geldt niet alleen voor de barruimte, maar ook voor de kleedkamers, de WC's en het balkon!
  3. De onder 2. genoemde verplichting geldt niet voor personen die met een functie aanwezig moeten zijn op Upward (bijvoorbeeld trainers/coaches (uit & thuis), alle noodzakelijk aanwezige andere vrijwilligers of mensen die bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden komen uitvoeren). Let op: rij-ouders moeten wél een CTB en legitimatiebewijs kunnen tonen.
  4. We verzoeken publiek langs de velden, alsook de begeleiding en sporters in de dugouts, zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand te houden.

 


Daarnaast gelden natuurlijk nog steeds de gebruikelijke maatregelen:

 

 

  • heb je coronagerelateerde klachten? Blijf thuis en laat je testen
  • ga direct naar huis wanneer er tijdens het sporten klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen
  • was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na het bezoek aan Upward
  • schud geen handen
  • houd buiten het sporten om zoveel mogelijk 1,5m afstand

 


 

Met sportieve groeten,

bestuur UpwardNieuws afbeelding