Bavaria
Bavaria
Rabobank
Rabobank

Opzeggen lidmaatschap uiterlijk 1 juni!

Geschreven op 1 mei 2024

Beëindigen van je lidmaatschap kan door een mail te sturen naar de Ledenadministratie (ledenadm@upward.nl). Dit dient te gebeuren uiterlijk 1 juni van het lidmaatschapsjaar. 


Om het belang van tijdige opzegging te benadrukken is bij opzegging ná 1 juni altijd een boete verschuldigd van EUR 75,00. Mededelingen aan een coach, trainer of commissielid zijn nooit een officiële opzegging! 


Uitsluitend na ontvangst van deze bevestiging is de opzegging definitief. Na 1 augustus is de volledige contributie verschuldigd. 


Klik hier voor de volledige Voorwaarden Lidmaatschap en Contributie (hoofdstuk 6 Opzeggen Lidmaatschap)

Nieuws afbeelding