INLOGGEN
Nieuws
Verslagen
Nog geen verslagen.
Social Media
Clubcompetitie
1.     JA1
2.     G-Hockey 1
3.     JC2 Zaal
4.     MB3 Zaal
5.     MB1 Zaal

Hele clubcompetitie
Vooraankondiging: 21 maart extra ALV.
24-2-2018  | 
Beste leden en ouders van juniorleden,

Op woensdag 21 maart om 20:00 uur staat er een extra ALV gepland. Deze ALV staat in het teken van de benoeming van onze mogelijk volgende clubvoorzitter. Jullie stem telt!

Wanneer telt je stem? Alle leden en ouders van onze juniorleden hebben stemrecht. Kan je niet aanwezig zijn, dan is een volmacht ook geldig. Een lid kan slechts 1 ander lid vertegenwoordigen. Belangrijk is het om te weten dat voor aanvang van de ALV de presentielijst door de aanwezige stemgerechtigden moet worden getekend. Uitsluitend de uitgebrachte stemmen van de stemgerechtigden die de presentielijst hebben getekend zijn geldig bij de stemming. De te tekenen presentielijst zal bij de aanstaande ALV bij de ingang van de bar-ruimte liggen.

Voor het versturen van de ALV-uitnodiging, de agenda en de bijbehorende stukken, worden de mailadressen gebruikt die in ons registratiesysteem, te weten LISA, vermeld staan. Bij deze het verzoek om je gegevens in LISA te controleren en eventueel aan te passen. Het aanpassen van je gegevens kan je zelf doen door bij het inloggedeelte van de website je gegevens bij 'profiel' te wijzigen. De ALV-uitnodiging zal uiterlijk 4 maart per mail verstuurd worden.

Meer informatie over het benoemen van een bestuurslid, stemgerechtigdheid en de ALV is te vinden in onze statuten (inloggedeelte website: 'club'/'protocollen en regels').

Vriendelijke groet,

Het Bestuur

terug naar vorige scherm