Bavaria
Bavaria
Rabobank
Rabobank

Upward Academy

 

Upward Academy: wat is dat nou precies?

 

Één van de belangrijkste taken is om zoveel mogelijk vanuit de Upward Academy de activiteiten te coördineren die als doel hebben alle betrokkenen bij Upward beter te maken op hockeygebied. Hiermee voorzien we deze activiteiten ook van een Upward-paraplu en hopen daardoor de beschikbare middelen en de tijd van de vele enthousiaste vrijwilligers nóg efficiënter in te zetten. De Upward Academy kan gezien worden als een verlengde van de KNHB Academie (zie www.knhb.nl onder ‘KNHB Academie’) waarbij de Upward Academy een doorvertaling maakt van de uitgangspunten van de KNHB Academie naar de specifieke Upward-situatie en bovendien nog extra zaken toevoegt die deze in het kader van het ‘ontwikkelen van deskundigheid binnen Upward op hockeygebied’ nog meer belangrijk vindt.

 

Activiteiten die vanuit de Upward Academy gecoördineerd of geïnitieerd kunnen worden zijn bijvoorbeeld scheidsrechters-, trainers- en coachingscursussen maar daarnaast kun je ook denken aan clinics of kennisavonden met specifieke onderwerpen. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat de activiteiten voor alle leden, ouders en vrijwilligers van Upward zijn!

 

Op dit moment wordt al druk gewerkt aan het opleiden van onze trainers, hebben de nodige jeugdleden al hun scheidsrechterkaart gehaald en wordt al druk gewerkt aan het organiseren van de Basecamp 2017! Voor het opleiden van onze trainers wordt gebruik gemaakt van de Hockey Academy -niet te verwarren met de KNHB Academie of Upward Academy-, een online medium (www.hockey-academy.nl) waar iedere trainer/coach, trainingscoördinator en technisch manager op gestructureerde wijze vorm kan geven aan de technische inhoud van trainingen en wedstrijden.

 

Houd de website in de gaten voor de actuele ontwikkelingen wat betreft de Upward Academy!