Bavaria
Bavaria
Rabobank
Rabobank

Jeugd

Missie Upward Junioren & Jongste Jeugd

 

Ontplooiing

Upward is Arnhems’ grootste hockeyclub waar elke speler op zijn/haar niveau kan hockeyen en zich kan ontwikkelen


Prestatie

Upward streeft voor al haar teams naar een uitdagend competitieniveau, jaarlijks op maat afgestemd met de KNHB

 

Plezier

Upward faciliteert goede en plezierige omstandigheden voor al haar teams

 

Sportief

Upward werkt actief aan een veilig sportklimaat, zowel fysiek als in de zin van sportiviteit & respect

 

Verbinding

Upward geeft ruime en gepaste aandacht aan al haar vrijwilligers, betaalde krachten en sponsors en stimuleert positieve betrokkenheid van ouders

 

Hockey als hoofdsport

Hockey hoeft niet de enige sport te zijn die uw kind beoefent, maar gezien het tijdsbeslag en fysieke beslag wordt in het algemeen sterk aangeraden dat hockey bij Upward de hoofdsport is

Het hockeyseizoen en aan- en afmelden

Het hockeyseizoen valt min of meer gelijk met het schoolseizoen met meestal maar niet altijd stops tijdens school-vakanties. Aanmelden bij voorkeur voor de start van een nieuw seizoen. De teamindeling komt altijd heel precies. Daarom is opzeggen alleen mogelijk tot 1 juni.

Sportiviteit & Respect

Upward vat sportiviteit & respect samen als:

1. Ik gedraag me sportief op en langs het veld

2. Ik respecteer elke beslissing van de scheidsrechter

3. Mijn team kan op me rekenen

4. Ik fluit mijn wedstrijden

5. Ik houd de club netjes

Trainen 

·      Elk team heeft profijt van een hoge trainingsopkomst. Hockey is een sport, die veel oefening verlangt. Een feestje of huiswerk is geen reden om een training over te slaan en als een speler echt niet kan, zorg dan voor afmelding bij trainer of coach.

·      De 1e klap is een daalder waard. Een team kan een heel seizoen voordeel hebben van de trainingen voorafgaand aan de competitie. Het is fijn als dit in de vakantieplannen meegenomen kan worden en bij de hoogste team neemt het verplichtend karakter hiervan toe.

·      Goed om te weten dat train(st)ers veelal vrijwilligers zijn. Erken zo nu en dan hun inzet en een kleine attentie aan de train(st)ers tijdens of aan het eind van het seizoen is niet verplicht, maar wordt zeker gewaardeerd. Biedt jonge zaaltrainers aan mee te rijden naar de sporthal.

Wedstrijden

Hockeyen doe je als team. Deelname aan wedstrijden is uitgezonderd ziekte en blessures vanzelfsprekend. Het is raadzaam de wedstrijddata en -tijden in de agenda te zetten.

-

Reservespelers zijn er niet om afwezigen te vervangen, maar om moeheid en evt. een blessure op te vangen, en te variëren in taktiek.
-
Van ouders met auto en rijbewijs wordt verwacht dat ze bij toerbeurt spelers naar uitwedstrijden brengen.
-

Vanuit sociaal oogpunt is het belangrijk het team na de wedstijd nog even de gelegenheid te geven om samen - liefst met de tegenstander - in het clubhuis iets te drinken en op adem te komen.
-
Het actuele wedstrijdschema en ander nieuws en informatie kunt u altijd vinden op upward.nl.

 

Ouder als supporter

Positieve betrokkenheid van ouders wordt graag gezien. Meeste teams stellen het op prijs als ook ouders langs de lijn bij zowel thuis- als uitwedstrijden aanmoedigen. Overbodig te zeggen dat de coach en niet de ouders coachen en dat supporters zich positief uiten naar spelers én scheidsrechters. Mocht dit onverhoopt eens niet gebeuren dan wordt vanuit sportiviteit & respect verwacht dat ouders elkaar onderling of bezoekend publiek aanspreken.

Ook buiten de competitie vinden teams het leuk als er af en toe wat door de ouders voor ze georganiseerd wordt, denk bijv. aan Sinterklaas of een ouder/kind-wedstrijd.

Meehelpen

Voor het runnen van de vereniging komt heel wat kijken. 1x per seizoen bardienst én wedstrijdtafel per spelend kind is het minimum voor ouders en alleen daarmee zijn we er nog niet. Gelukkig zijn op dit moment meer dan honderd vrijwilligers waaronder vele ouders actief voor de vereniging, nog afgezien van meer dan 60 jeugdspelers die trainingen verzorgen. Vele handen maken licht werk, het geeft voldoening en er is voor elk wat wils; kortstondig of langdurig, en echt niet alle taken vergen hockeykennis(sen). Kijk eens naar de vacatures bovenaan in het scherm van upward.nl of neem gerust contact op (zie hier rechts) als je iets specifieks wil bijdragen of als je dat wel wil, maar nog niet precies weet wat.

Upwardkleding en hockey-uitrusting

Vanuit veiligheid wordt altijd met een gebits- beschermer ('bitje') en scheenbeschermers gespeeld en getraind. Bij wedstrijden wordt het Upwardtenue gedragen: groen shirt, zwarte broek/rok en groene kousen.

Tijdens de trainingen zijn een trainingsbroek en shirt/trui voldoende. Er wordt gespeeld met speciale kunstgras- schoenen.

De keeperuitrusting wordt door de vereniging beschikbaar gesteld. Klik hier voor meer info over de keepersmaterialen.

Upwardkleding en overige hockeyspullen zijn verkrijgbaar bij Veldman Sport, Rozendaalselaan 7 te Velp.

Contributie en verzekeringen 

-

Betaal contributie op tijd. In voorkomende gevallen kunnen met de peningmeester afspraken over meer gespreide betaling gemaakt worden.
-Verzeker u zelf van de volgende verzekeringen:
- een aansprakelijheidsverzekering (WA)
- een ongevallenverzekering
- een autoverzekering en een auto-inzittendenverzekering
-


Upward heeft voor spelers, rijders en vrijwilligers via de KNHB een collectieve aanvullende aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering afgesloten. Deze vangnetverzekering dekt die kosten, die in uitzonderlijke gevallen niet door de reguliere verzekeringen worden gedekt.Upward is méér dan hockey

Centraal staat dat uw kind zich bij Upward goed en met plezier kan ontplooien. Mocht de indruk bestaan dat dit niet zo is, bespreek dit dan afhankelijk van de situatie gerust met andere ouders, coach/manager van het team, lid technische commissie of bestuur.

Vragen of verbetersuggesties?

De flyer is bedoeld om kernachtig en op hoofdlijnen alle ouders te infomeren. De tekst kan wellicht als vanzelfsprekend of verrassend overkomen. Voel u vrij op deze flyer te reageren naar per mail bestuurjeu[email protected]