Bavaria
Bavaria
Rabobank
Rabobank

Regels en afspraken

AFSPRAKEN HOCKEY

Ontplooiing
Upward is Arnhems’ grootste hockeyclub waar elke speler op zijn/haar niveau kan hockeyen en zich kan ontwikkelen

Prestatie
Upward streeft voor al haar teams naar een uitdagend competitieniveau, jaarlijks op maat afgestemd met de KNHB

Plezier

Upward faciliteert goede en plezierige omstandigheden voor al haar teams

Sportief
Upward werkt actief aan een veilig sportklimaat, zowel fysiek als in de zin van sportiviteit & respect, samengevat als:
1.Ik gedraag me sportief op en langs het veld
2.Ik respecteer elke beslissing van de scheidsrechter
3.Mijn team kan op me rekenen
4.Ik fluit mijn wedstrijden
5.Ik houd de club netjes

Verenigen
Upward geeft ruime- en gepaste aandacht aan al haar vrijwilligers, betaalde krachten en sponsors en stimuleert positieve betrokkenheid van ouders

Voor hockeyen geldt 'jong geleerd, oud gedaan', dus kom erbij!

Taken teams
Voor teams in de eerste speelronde op een dag: vlaggen op de velden zetten; evt. doelnetten ophangen; jeugddoelen opruimen.

Voor teams in de laatste speelronde: vlaggen opruimen; zwerfvuil, vergeten kleding en andere materialen meenemen, afvalbakken legen.

Na elke training: jeugddoelen opruimen; hockeydoelen terug op hun plek; zwerfvuil, vergeten kleding en andere materialen meenemen.

Rijden van de jeugdleden
Bij Upward wordt het als vanzelfsprekend beschouwd dat ouders bij toerbeurt rijdienst hebben voor het team van hun kind. In een auto dienen niet meer kinderen te worden vervoerd dan wettelijk is toegestaan.

REGELS & AFSPRAKEN ACCOMODATIE


Openbare orde
Bij het betreden en verlaten van de club en het clubterrein dient op geen enkele wijze overlast te worden veroorzaakt.

Fietsen
Fietsen en bromfietsen mogen alleen gestald worden aan de zijkant van het clubhuis, op de daarvoor bestemde plekken.

Gebruik van de velden
De velden zijn uitsluitend bestemd voor het spelen van hockey. Andere sporten - zoals voetbal - zijn niet toegestaan, tenzij het bestuur bij speciale gelegenheden hiervoor een uitzondering maakt.
Op en rond de kunstgrasvelden wordt niet toegestaan: voetballen met vuile schoenen lopen (gras en modder) op schoenen met scherpe noppen lopen kauwgom weggooien roken, of peuken weggooien glazen objecten gebruiken (bierglazen, flessen) op de hekken zitten of er overheen klimmen.

Afval
Zowel buiten op de terreinen als binnen in het clubhuis dient het afval in de vuilnisbakken gedeponeerd te worden. Glazen, lege flesjes en kratten graag retourneren aan de bar.

Honden
Honden mogen niet binnen de hekken van de kunstgrasvelden. Op het gehele terrein dienen de honden aangelijnd te zijn. Uitwerpselen dienen door de eigenaar van de hond te worden verwijderd.

Drank
Op zaterdag wordt er voor 16.00 uur geen alcoholische drank geschonken. Na 16.00 uur is alcohol alleen toegestaan voor volwassenen en de A-categorie jeugd.

Op zondag wordt alleen alcohol verstrekt aan volwassenen en kinderen vanaf 18 jaar. De schenktijden staan vermeld op een bord achter de bar.

Roken

Sinds 1 juli 2008 geldt in het clubhuis een algemeen rookverbod.

Aansprakelijkheid Upward
Upward is niet aansprakelijk voor schade aan auto’s of andere zaken die geparkeerd staan op de parkeerplaats, welke schade veroorzaakt wordt door hockeyballen of andere zaken, gespeeld door spelers op het veld.
Voor de schade veroorzaakt door spelers, is de betreffende speler zelf aansprakelijk.
Wij gaan er dan ook vanuit dat als een speler schade veroorzaakt, dat hij of zij netjes een briefje achter de ruitenwisser van de betreffende auto doet met zijn of haar adresgegevens.

Upward kan ook niet aansprakelijk worden gesteld met het argument dat de ballenvangers defect zijn. De gemeente is eigenaar van de ballenvangers en is dus ook hiervoor aansprakelijk. Hoewel waarschijnlijk overbodig om te vermelden, is Upward uiteraard ook niet aansprakelijk voor andere schades die aan auto's worden veroorzaakt op de parkeerplaats, zoals bijvoorbeeld vandalisme.