Bavaria
Bavaria
Rabobank
Rabobank

Vertrouwenscontactpersoon


Upward wil een vereniging zijn waar iedereen veilig en plezierig kan sporten en waar iedereen zich veilig voelt om zich te ontwikkelen binnen de sport. Het aanstellen van vertrouwenscontactpersonen kan dan negatief klinken: we doen er met elkaar immers alles aan om juist zaken als ‘pesten’, conflicten en ruzie, discrimineren en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen.

 

Maar mocht het toch voorkomen...


De praktijk bij diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag, zoals seksuele intimidatie, niet voorkomen kon worden. Binnen Upward willen wij dit graag voor zijn.


Voorkomen is beter dan genezen


Bij een vertrouwenscontactpersoon kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor trainers, coaches, ouders, begeleiders en teamleden. Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert en ook herhaling kan zo voorkomen worden. Een vertrouwenscontactpersoon is er overigens ook voor vragen die kunnen spelen vóór dat er problemen zijn. De vertrouwenscontactpersoon is er voor iedereen, van elke leeftijd binnen Upward.


Wanneer kun je terecht bij een vertrouwenscontactpersoon van Upward?


Je kan contact opnemen met een vertrouwenscontactpersoon als je vragen die bijvoorbeeld gaan over:

 • seksuele intimidatie (vermoedens of concrete incidenten).
 • grensoverschrijdend gedrag, bijvoorbeeld als je de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach als onprettig ervaart;
 • een vermoeden van ‘grensoverschrijdend gedrag (je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft);
 • jouw gedrag als trainer en/of coach (wat is wel en wat niet toelaatbaar, wat is verstandig);
 • een beschuldiging - direct of indirect - van grensoverschrijdend gedrag;
 • zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team;
 • pesten of gepest worden;
 • het gevoel dat je er door je huidskleur, handicap, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort;
 • het feit of je vraag bij de vertrouwenscontactpersoon van Upward op de juiste plaats is (bij twijfel gewoon contact opnemen).

Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenscontactpersoon?


Het kan belangrijk zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken, maar dit zal nooit zonder overleg en toestemming gebeuren!

De gesprekken die tussen jou en de vertrouwenscontactpersoon plaatsvinden, zijn vertrouwelijk en daarvan wordt niemand zonder jouw toestemming op de hoogte gesteld. De vertrouwenscontactpersoon moet wel elk incident geanonimiseerd met het bestuur bespreken. Het bestuur heeft de verantwoordelijkheid om de implicaties voor de vereniging vast te stellen en daarnaar te handelen. Indien het bestuur oordeelt dat de veiligheid van een of meerdere van haar leden in het geding is en/of wanneer er sprake is van een strafbaar feit dan zal de vertrouwelijkheid worden opgeheven. Uiteraard word jij daarvan vooraf op de hoogte gebracht.


Waar is de vertrouwenscontactpersoon niet voor?


In principe is de vertrouwenscontactpersoon er niet voor incidenten, vermoedens van incidenten en vragen hieromheen, die tussen Upwardleden en/of andere betrokkenen plaatsvinden of hebben plaatsgevonden, maar waarbij geen relatie is met activiteiten binnen Upward. Bij twijfel: bespreek met de vertrouwenscontactpersoon of je vraag bij haar/hem op de juiste plaats is.


De vertrouwenscontactpersoon zal mensen niet persoonlijk opvangen en/of begeleiden. Als er verdere opvang noodzakelijk is zal dit, altijd met toestemming van de betrokkene(n), plaatsvinden buiten Upward.


Contact


Je kunt de vertrouwenscontactpersoon bereiken via e-mail: vertrouwenscontactpersoon@upward.nl


Als er sprake is van seksuele intimidatie, dan kun je ook terecht bij het NOC*NSF-meldpunt met eerste vragen, twijfels of om je verhaal te vertellen.

De NOC*NSF hulplijn seksuele intimidatie in de sport is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 08.00 – 22.00 uur en op zaterdag van 12.00 – 16.00 uur.
Het telefoonnummer : 0900 - 202 55 90 (€ 0,10 per minuut).
Vanuit het buitenland: +31 630 621 707


Gedragsregels


Met betrekking tot begeleiders hanteert Upward – in navolging van en gelijk aan de KNHB –gedragsregels. Deze zijn hier ↗ te vinden.
Preventie- en integriteitsbeleid ↗

Upward heeft:
 1. omgangsregels binnen de vereniging ↗
 2. gedragsregels voor trainers, coaches en begeleiders ↗
 3. een aannamebeleid vrijwilligers ↗
 4. een vertrouwenscontactpersoon
 5. Reglement Ongewenst Gedrag Upward