Bavaria
Bavaria
Rabobank
Rabobank

Contributie

Het seizoen 2019-2020 loopt van 1 augustus 2019 tot en met 31 juli 2020.

Voor het seizoen 2019-2020 is conform het besluit van de Algemene Leden Vergadering de contributie als volgt vastgesteld;

Lidmaatschap Contributie
 (excl. toeslag)
Toeslag
Senioren € 353,50  
Veteranen € 353,50  
Trainingslid senior € 226,50  
Trimhockeylid € 226,50  
     
Junioren A € 353,50  
A lijnteam en opleidingsteams € 353,50 € 138,50
Junioren B € 353,50  
B lijnteam en opleidingsteams € 353,50 € 138,50
Junioren C € 332,00  
C lijnteam en opleidingsteams € 332,00 € 138,50
Junioren D € 332,50  
D lijnteam en opleidingsteams € 332,50 € 138,50
Junioren E € 276,00  
Junioren F2 € 232,50  
Junioren F1 € 200,00  
Trainingslid A/B
 € 177,00  
Trainingslid C/D € 166,00  
Trainingslid E € 138,50  
Trainingslid F2 € 116,00  
     
E-Hockey € 165,00  
G-Hockey € 102,00  
G-Hockey trainingslid € 61,50  
     
Niet-spelend lid € 130,00  
     
Ouder lid (niet-spelend) € 66,50  
Donateur € 50,00  
Duo-lidmaatschap € 255,00  
(eerst aanvragen ledenadministratie)    
Student- lidmaatschap € 238,50  
(eerst aanvragen ledenadministratie)    
     
Entreegeld Senioren (eenmalig) € 50,00  
Entreegeld Junioren (eenmalig) € 50,00  
     
Zaalhockey    
Senioren € 111,00  
Junioren A/B/C/D € 89,50  
Jongste Jeugd € 62,50  
Junioren lijnteam en opleidingsteams € 89,50 € 32,50


KORTINGEN EN TOESLAGEN

Familiekorting

Wanneer er meer dan 2 gezinsleden of ongehuwde partners met kinderen op hetzelfde adres als lid geregistreerd staan dan geldt er een korting van € 18,- per extra lid (dus niet voor de eerste 2 familieleden) en verder vrijstelling van entreegeld.

Studentenkorting

Studenten van universiteiten, hogescholen en CIOS in Arnhem/Nijmegen en omstreken kunnen gebruik maken van het studentlidmaatschap. De contributie bedraagt € 238,50 per seniorlid en er wordt geen entreegeld in rekening gebracht. Wel graag een kopie van een geldige studentenkaart sturen naar de [email protected].

Korting bij late aanmelding

Wanneer de aanmelding van een nieuw lid voor het lopende seizoen door de ledenadministratie wordt ontvangen na 1 januari, dan geldt er een korting op de contributie van 50% van het jaarbedrag. Het entreegeld blijft wel gelijk.

Ereleden

Ereleden zijn vrijgesteld van contributiebetaling.

BETALING

Per incasso

Leden betalen hun lidmaatschap per incasso. Toestemming hiervoor volgt automatisch na aanmelding via de website. De automatische incasso zal worden uitgevoerd in 2 gelijke termijnen eind augustus en eind november. Voorafgaand aan de incasso ontvang je een contributie factuur per email.

Per bankgiro

In bijzondere gevallen kan de penningmeester besluiten af te wijken van automatisch incasso. Bij betaling via bankoverschrijving moet het bedrag uiterlijk 14 dagen na factuurdatum betaald zijn.

Betaal je niet op tijd?

Dan volgt een eerste aanmaning met een verhoging van € 15. Wordt opnieuw de betalingstermijn overschreden dan volgt er een tweede aanmaning met een aanvullende verhoging van € 25. Wordt er nog niet tijdig betaald dan wordt de vordering uit handen gegeven, de kosten die hier mee gepaard gaan zijn voor rekening van het betreffende lid.

Voor vragen aan de penningmeester over contributie of betaling mail je naar [email protected]

Voorwaarden voor lidmaatschap en contributie zijn hier te downloaden.