Bavaria
Bavaria
Rabobank
Rabobank

Contributie

Het seizoen 2020-2021 loopt van 1 augustus 2021 tot en met 31 juli 2022.

Conform het besluit van de Algemene Leden Vergadering is de contributie als volgt vastgesteld;

Lidmaatschap Contributie
(excl. toeslag)
Toeslag
Senioren € 360,50
Veteranen € 360,50
Trainingslid senior € 231,00
Trimhockeylid € 231,00
Junioren A € 360,50
A lijnteam en opleidingsteams € 360,50 € 138,50
Junioren B € 360,50
B lijnteam en opleidingsteams € 360,50 € 138,50
Junioren C € 338,50
C lijnteam en opleidingsteams € 338,50 € 138,50
Junioren D € 338,50
D lijnteam en opleidingsteams € 338,50 € 138,50
Junioren E € 281,50
Junioren F2 € 237,15
Junioren F1 € 175,00
Trainingslid A/B
€ 180,00
Trainingslid C/D € 170,00
Trainingslid E € 160,00
Trainingslid F2 € 150,00
E-Hockey € 180,25
G-Hockey € 102,00
G-Hockey trainingslid € 61,50
Niet-spelend lid € 130,00
Ouder lid (niet-spelend) € 66,50
Donateur € 50,00
Duo-lidmaatschap € 280,00
(eerst aanvragen ledenadministratie)
Student- lidmaatschap € 242,50
(eerst aanvragen ledenadministratie)


Entreegeld Senioren (eenmalig) € 50,00
Entreegeld Junioren (eenmalig) € 50,00
Zaalhockey
Senioren €  nog vast te stellen
Junioren A/B/C/D € nog vast te stellen
Jongste Jeugd nog vast te stellen
Junioren lijnteam en opleidingsteams nog vast te stellen
nog vast te stellen


KORTINGEN EN TOESLAGEN

Familiekorting

Wanneer er meer dan 2 gezinsleden of ongehuwde partners met kinderen op hetzelfde adres als lid geregistreerd staan dan geldt er een korting van EUR 20,00 per extra lid (dus niet voor de eerste 2 familieleden) en verder vrijstelling van entreegeld.

Studentenkorting

Studenten van universiteiten, hogescholen en CIOS in Arnhem/Nijmegen en omstreken kunnen gebruik maken van het studentlidmaatschap met een aangepaste contributie. Er wordt geen entreegeld in rekening gebracht. Wel graag een kopie van een geldige studentenkaart sturen naar ledenadm@upward.nl.

Korting bij late aanmelding

Wanneer de aanmelding van een nieuw lid voor het lopende seizoen door de ledenadministratie wordt ontvangen na 1 januari, dan geldt er een korting op de contributie van 50% van het jaarbedrag. Het entreegeld blijft wel gelijk.

Toeslag bij late afmelding

Wanneer de afmelding na de opzegdatum is ontvangen, is een eenmalige toeslag verschuldigd van EUR 75,00.

Shirtbijdrage

 

Alle leden die competitie spelen betalen een jaarlijkse bijdrage van EUR 12,50 voor het gebruik van het Upward shirt.

BETALING

Per incasso

Leden betalen hun lidmaatschap per incasso. Toestemming hiervoor wordt gegeven bij aanmelding via de website. De automatische incasso zal worden uitgevoerd in 2 gelijke termijnen. Voorafgaand aan de incasso ontvang je een contributie factuur per email.

Per bankgiro

In bijzondere gevallen kan de penningmeester besluiten af te wijken van automatisch incasso. Bij betaling via bankoverschrijving moet het bedrag uiterlijk 14 dagen na factuurdatum betaald zijn. De administratiekosten voor een afwijkende betaalwijze bedragen EUR 25,00 per jaar.

Betaal je niet op tijd?

Dan volgt een eerste aanmaning met een verhoging van EUR 15,00 van het factuurbedrag. Wordt opnieuw de betalingstermijn overschreden dan volgt er een tweede aanmaning met een aanvullende verhoging van EUR 25,00. Wordt er nog niet tijdig betaald dan wordt de vordering uit handen gegeven, de kosten die hier mee gepaard gaan zijn voor rekening van het betreffende lid.

Voor vragen aan de penningmeester over contributie of betaling mail je naar penningmeester@upward.nl

Voorwaarden voor lidmaatschap en contributie zijn hier te downloaden.