Bavaria
Bavaria
Rabobank
Rabobank

Lidmaatschap en contributie

Untitled 1

Contributies 2018 - 2019

Het seizoen 2018-2019 loopt van 1 augustus 2018 tot en met 31 juli 2019.

 

Voorwaarden voor lidmaatschap en contributie zijn hier te downloaden.

Voor het seizoen 2018-2019 is conform het besluit van de Algemene Leden Vergadering de contributie als volgt vastgesteld;

Lidmaatschap Toeslag Contributie
(excl. toeslag)
Senioren 346,50 Euro
Veteranen 346,50 Euro
Trainingslid sr
222,00 Euro
Trimhockeylid 222,00 Euro
 
Junioren A 346,50 Euro
A lijnteam en opleidingsteams +135,50 Euro 346,50 Euro
Junioren B 346,50 Euro
B lijnteam en opleidingsteams +135,50 Euro 346,50 Euro
Junioren C 325,00 Euro
C lijnteam en opleidingsteams +135,50 Euro 325,00 Euro
Junioren D 325,50 Euro
D lijnteam en opleidingsteams +135,50 Euro 325,50 Euro
Junioren E 270,50 Euro
Junioren F2 228,00 Euro
Junioren F1 196,00 Euro
     
Trainingslid C/D   162,50 Euro
Trainingslid E   135,50 Euro
Trainingslid F2

113,50 Euro
E-Hockey 165,00 Euro
G-Hockey 102,00 Euro
G-Hockey trainingslid   61,50 Euro
Niet-spelend lid 127,50 Euro


Ouder lid (niet-spelend) 65,00 Euro
Donateur 50,00 Euro
Duo-lidmaatschap
250,00 Euro
(eerst aanvragen ledenadministratie)

Student- lidmaatschap
233,75 Euro
(eerst aanvragen ledenadministratie)

Entreegeld Senioren (eenmalig)
50,00 Euro
Entreegeld Junioren (eenmalig)
50,00 Euro
Zaalhockey
Senioren 108,50 Euro
Junioren A/B/C/D
87,50 Euro
Jongste Jeugd 61,20 Euro
Junioren lijnteam en opleidingsteams +31,75 Euro
87,50 Euro

 

Toeslagen junioren hebben betrekking op de teams; JA1, JB1, JC1, JD1, JD2, MA1, MB1, MB2, MC1, MC2, MD1, MD2 en MD3

 

Ereleden zijn vrijgesteld van contributiebetaling.

Bij vragen over contributies kunt u contact opnemen met: [email protected]

KORTINGEN EN TOESLAGEN
Familiekorting
Indien er meer dan 2 gezinsleden of ongehuwde partners met kinderen op hetzelfde adres als lid geregistreerd staan dan geldt er met ingang van het 3e lid een korting van 18,- Euro per extra lid (dus niet voor de eerste 2 familieleden) en verder vrijstelling van entreegeld.

Studentenkorting
Studenten van universiteiten, hogescholen en CIOS in Arnhem/Nijmegen en omstreken kunnen gebruik maken van het studentlidmaatschap. De contributie bedraagt 233,75,- Euro per seniorlid en er wordt geen entreegeld in rekening gebracht. Wel dient een kopie van een geldige studentenkaart te worden opgestuurd naar de [email protected].

Korting bij late aanmelding
Indien de aanmelding van een nieuw lid voor het lopende seizoen door de ledenadministratie wordt ontvangen na 1 januari, dan geldt er een korting op de contributie van 50% van het jaarbedrag.
Wel is het entreegeld verschuldigd.

BETALING
Per incasso
Indien u er voor kiest per incasso te betalen ontvangt u een korting van 10,- euro op de contributie.
Nieuwe leden zijn verplicht per incasso te betalen. Bij aanmelding via de website wordt om de benodigde gegevens gevraagd.
Bestaande leden dienen eenmalig een machtigingsformulier in te vullen.

Dit formulier is te vinden op deze website (achter de inlog) en is ook aan te vragen via [email protected]

De automatische incasso zal worden uitgevoerd in 2 termijnen (2x50%).
De eerste termijn wordt uitgevoerd eind augustus. De tweede termijn wordt uitgevoerd eind november. De incasso wordt tevoren aangekondigd per e-mail.

Per bankgiro
Indien u kiest voor betaling per factuur in plaats van automatische incasso, dan moet het bedrag uiterlijk 14 dagen na factuurdatum betaald zijn. Bij niet tijdige betaling volgt een eerste aanmaning met een verhoging van 15 euro. Wordt opnieuw de betalingstermijn overschreden dan volgt er een tweede aanmaning met een totale verhoging van 25 euro. Wordt er dan nog niet tijdig betaald dan wordt de vordering uit handen gegeven, de kosten die hier mee gepaard gaan zijn voor rekening van het betreffende lid.

Bankrekening: Rabobank rekening NL52 RABO 0381 6774 35 ten name van A.H.M.C. Upward te Arnhem

Machtigingsformulier
Alleen bij inschrijvingen niet via de website:
Download het machtigingsformulier bij het onderdeel 'Documenten' op deze website (eerst inloggen met lidnummer en wachtwoord) en stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier voor 1 september naar [email protected]