Bavaria
Bavaria
Rabobank
Rabobank

Sponsor tarieven

Sponsor mogelijkheden:

Hieronder vindt u een overzicht van onze sponsormogelijkheden. Wij bieden naast vast omlijnde pakketten ook sponsoruitingen afzonderlijk aan. Iedere sponsor die zich aan Upward wil verbinden, direct aan de vereniging of via een team of groep vrijwilligers, verzoeken wij eerst contact op te nemen met de sponsorcommissie via [email protected]. Bij iedere vorm van sponsoring gelden een aantal regels die er voor zorgen dat zowel de belangen van de sponsor als van Upward worden gediend.

Upward Sponsorpakketten:

 

Hoofdsponsor Upward

Upward Gold Sponsor

Upward Sponsor

20.000

5.000

bijdrage ntb

Uw pakket:

topteam shirts H1/D1/JMA1/JMB1

Uw pakket:

Maxi scherm op veld 1,2,3

Uw pakket:

Variabel

reclamebord: 36,00 x 0,75 meter hoofdveld

reclamebord: 9,00 x 0,75 meter hoofdveld

zendtijd en vermelding tijdens sponsorevents

 

Maxi scherm achter doel

 

mouwsponsoring alle shirts

Upward biedt:

vermelding website

Upward biedt:

vermelding website

Upward biedt:

vermelding website

vermelding Upward app

vermelding LISA app

vermelding in Clubhuis

nieuwsbrief ruimte

nieuwsbrief ruimte

uitnodiging sponsor events

eenmalig aankondiging via

website en app

eenmalig aankondiging via

 website en app

eenmalig aankondiging via website en app

uitnodiging sponsor events

uitnodiging sponsor events

foto (Tombstone)

foto (Tombstone)

foto (Tombstone)

vermelding clubhuis tv

vermelding clubhuis tv

vermelding clubhuis tv

vermelding in clubhuis

vermelding in clubhuis


       

 

Reclameborden/reclamedoeken langs het veld:

Aan de hekken om de velden is het mogelijk om reclameborden met een maximale hoogte van 0,74 meter te plaatsen. De lengte van het reclamebord is te bepalen in overleg met de sponsorcommissie. Upward hanteert verschillende tarieven voor verschillende velden. Zo maken wij onderscheid in een hoofdveld en andere velden, als het bestuur besluit het hoofdveld te wisselen heeft dat invloed op de fysieke plek waar reclame-uitingen hangen of worden geplaatst. Tot slot bepaalt de sponsorcommissie op welke velden uitsluitend reclameborden mogen hangen en welke velden ook reclamezeilen mogen hangen.

Reclameschermen langs het veld:

Langs een aantal velden is het mogelijk om een groot reclame scherm op te hangen aan de korte zijde van het veld, beschikbaarheid, afmetingen en tarieven worden in overleg met de sponsorcommissie bepaald.

Slagplanken van het doel:

Reclame op de binnenkant van de zij- en achterplank van de goals zijn mogelijk mits, de te bedrukken oppervlakte 5 cm vanaf de buitenrand ligt; de achtergrond eenduidig donker is en de belettering niet wit of geel van kleur is. Beschikbaarheid en tarieven worden in overleg met de sponsorcommissie bepaald. 

Dug out Reclame

Ook bieden wij de mogelijkheid voor reclame-uitingen op de Dug Out. Voor meer informatie en Beschikbaarheid graag contact opnemen met de sponsorcommissie.

Tarieven reclame langs de velden

                                                                                        

Contractduur (in jaren)

  omschrijving

HOOFDVELD

VELD 3

VELD 1

VELD 4

3

9,00 x 0,75 meter

1300

1300

1200

750

3

6,00 x 0,75 meter

1000

1000

900

500

3

3,00 x 0,75 meter

600

600

500

250

3

Dubbelzijdig zeil 4,75 X 0,75 meter

1200

 

 

 

3

Dug out reclame (per dug out)

1250

1250

750

375

 
                                                                                                                                                                             

Team(kleding)sponsoring:

Natuurlijk is het ook mogelijk om uw bedrijfsnaam te verbinden aan de kleding van een team of teams.

Het sponsoren van een aantal teams (Dames en Heren 1 en top jeugd) van Upward is beperkt mogelijk en kan enkel worden bepaald door of in overeenstemming met de sponsorcommissie.

Alle andere teams kunnen gesponsord worden, hierbij geldt dat iedere sponsor eerst dient te worden aangemeld bij de sponsorcommissie om conflicterende sponsorbelangen of lopende afspraken bijvoorbeeld over exclusiviteit te kunnen waarborgen.

De Tarieven voor teamkledingsponsoring:

Minimale duur contract (in jaren)

omschrijving

prijs per jaar in euro excl. maakkosten

2

topteam shirts H1+D1

5000

2

topteam shirts JMA1+JMB1+JMC1+JMD1

10000

2

overige team shirts (per team)

Kosten kleding incl drukkosten plus eenmalig € 250,-.

Voor alle teams en groepen vrijwilligers gelden de volgende spelregels die er voor zorgen dat zowel de belangen van de sponsor als van Upward worden gediend.

  • Voor alle vormen van sponsoring gelden voor het wedstrijdtenue strikte regels en richtlijnen voor de overige kleding, deze zijn te vinden zijn in het Upward kledingbeleid.
  • Een sponsor kan nooit alleen kleding (met naam of logo) geven. Er moet ook door de sponsor een prestatie naar de vereniging geleverd worden. Een lijst met tarieven en mogelijkheden is bij de sponsorcommissie aanwezig, contact via [email protected] .

  • Alle kleding sponsoren dienen zich aan te melden bij de Sponsorcommissie en hierbij contactgegevens door te geven. De overeenkomst, tussen de vereniging en de sponsor, wordt voor minimaal 2 jaar aangegaan. De kleding blijft eigendom van de sponsor.

  • Contacten tussen sponsors en de vereniging dienen altijd via de sponsorcommissie te verlopen. Dit neemt niet weg dat ook door leden sponsors bij de sponsorcommissie aangedragen kunnen worden.

  • De sponsor betaalt de kleding en de drukkosten van het bedrijfslogo en evt nummer.

  • De kleding wordt door de sponsor aan het totale team ter beschikking gesteld en nooit aan een individu. Dit houdt in dat de kleding ook bij het team dient te blijven. De coaches of aanvoerders zorgen er voor dat bij de aanvang van het nieuwe seizoen alle teamleden weer in het bezit komen van de pakken en/of shirts. In het geval van maatwijzigingen bij m.n. jeugdteams kan besloten worden, door sponsor en sponsorcommissie, dat de gehele set kleding aan een ander team ter beschikking wordt gesteld. De coaches of aanvoerders zijn gedurende de looptijd van het contract verantwoordelijk voor de kleding en het normaal gebruik hiervan door teamleden tijdens verenigingsactiviteiten. Voor kleine reparaties dient men zelf zorg te dragen.


Overige Sponsormogelijkheden: 

Graag gaan wij met u in gesprek voor alternatieve wijzen van sponsoring, bijvoorbeeld het sponsoren in goederen of het sponsoren van events.


Voor meer informatie: [email protected]

 

Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw indien van toepassing.