Bavaria
Bavaria
Rabobank
Rabobank

Lid worden

Lid worden kan eenvoudig door het inschrijfformulier in te vullen.


Voorwaarden voor lidmaatschap en contributie zijn hier te downloaden.


De ledenadministratie wordt bemand door Joan van Leeuwen. Je kunt hier ook terecht voor het wijzigen en eventueel beëindigen van je lidmaatschap. Dit laatste dient te gebeuren uiterlijk 1 juni voor het daarop volgende seizoen. Beëindig je je lidmaatschap na 1 juni, dan zal er eenmalig een bedrag van €75,- in rekening worden gebracht.


Tel. 026-7078189 email [email protected]Heb je vragen over hockey bij AMHC Upward, mail dan naar de commissie:


tot 6 jaar hockeyvoetbal                    [email protected]

 

van 6 tot 7 benjamins                        [email protected]

 

van 7 tot 10 jaar Jongste Jeugd          [email protected]

 

tot 18 jaar Jeugd                               [email protected]

 

vanaf 18 jaar senioren                        [email protected]

 

G-hockey                                         [email protected]

 

E-hockey                                         [email protected]

 BELANGRIJK:

 

Gezien de beschikbare veldcapaciteit kan het zijn dat zij-instromende kinderen* na aanmelding op een wachtlijst geplaatst worden. De plaats op de wachtlijst wordt bepaald door het aantal punten dat toegekend wordt.


Toekenning Punten

Voor ieder jaar dat een kind op de wachtlijst staat: 2 punten indien het kind geen trainingslid is | 3 punten indien het kind tevens trainingslid is.
Voor ieder familielid dat spelend lid van Upward is: 1 punt
Voor ieder familielid dat vrijwilliger** van Upward is: 1 punt.

Bij een gelijk aantal punten geeft de datum van aanmelding als lid doorslag; oudere aanmeldingen gaan voor***. Bij een gelijk aantal punten én eenzelfde datum van aanmelding, zal door middel van loting worden bepaald wie hoger op de wachtlijst staat.

* zij-instromende kinderen zijn kinderen die aan het begin van een seizoen zeven jaar of ouder dan wel in groep 4 of hoger zitten (categorie 2F en hoger). Bij aanmelding aan het eind van een lopend seizoen, kan dit ook gelden voor Benjamins (categorie 1F). Jongens worden niet op de wachtlijst geplaatst.
** een vrijwilliger is iemand die lid is van een commissie, een team traint en/of een team coacht. Meerdere functies tellen niet dubbel.
*** een kind dat op proef traint, wordt niet als lid beschouwd.Er bestaat de mogelijkheid om trainingslid te worden tegen gereduceerd tarief.