Bavaria
Bavaria
Rabobank
Rabobank

Hockey tijdens De Gedeeltelijke Lockdown

Geschreven op 17 oktober 2020

Beste leden en ouders daarvan,


De persconferentie van afgelopen dinsdag maakte duidelijk dat ook wij niet aan verscherpte maatregelen ontkomen. Het is niet leuk, maar het dient een duidelijk doel: het beperken van het aantal besmettingen en het terugdringen van het virus. Wij onderschrijven volledig het belang hiervan. 

Het protocol dat jullie hierbij aantreffen (zie Bijlage) is met die gedachte geschreven. De belangrijkste regels zijn:
  • Blijf thuis als je de welbekende klachten hebt. 
  • Kom je naar de club, registreer je dan altijd (13 jaar en ouder).
  • Volg de aanwijzingen van de GGD op wanneer bij een teamgenoot of begeleider COVID wordt vastgesteld.
  • Jeugdspelers (F t/m A) mogen trainen en onderling wedstrijdjes spelen en hoeven daarbij onderling geen afstand te houden.
  • (Jong)Senioren trainen in beginsel niet. Als een team niet op andere wijze kan bewegen zijn we bereid een uitzondering te maken. Dat team mag trainen in groepjes van 2, mits aan de in het protocol genoemde voorwaarden wordt voldaan.
  • (Jong)Senioren houden op het terrein altijd 1,5 meter afstand, op en buiten het veld.
  • Het clubhuis, kleedkamers en douches zijn gesloten, de WC's zijn beperkt toegankelijk (en voor iedereen van 13 jaar en ouder alleen met een mondkapje op).
  • Na de training of oefenwedstrijd ga je meteen naar huis.
  • Geen toeschouwers bij trainingen en oefenwedstrijden.
  • Kinderen komen zoveel als mogelijk zelfstandig naar de club; indien ze toch gebracht worden, dient gebruik te worden gemaakt van de K&R-faciliteit.

We realiseren ons dat de Bond toestaat dat (jong)senioren in groepjes van 2 mogen trainen. Voor ons heeft het terugdringen van het virus echter de hoogste prioriteit, hockey komt helaas even op de tweede plaats. We raden daarom sterk aan om gedurende de lockdown op een andere manier te bewegen (bijvoorbeeld sportschool, bootcamp, hardlopen, fietsen). Uitgangspunt blijft niet trainen, uitzonderingen zijn alleen onder strikte voorwaarden mogelijk. We hopen dat jullie hiervoor begrip hebben.

We vragen jullie met klem - nog dringender dan voorheen - de voorschriften die in het protocol opgenomen zijn, op te volgen. De afgelopen weken is ook op Upward - net als in de rest van Nederland - gebleken dat het te vaak lastig werd gevonden de regels na te leven. Die ruimte is er niet meer. Lees het protocol daarom zorgvuldig en handel ernaar. Laten we samen de schouders eronder zetten om dat virus terug te dringen! 

Met sportieve groeten,
het bestuur

Nieuws afbeelding Bijlage

Reacties

Er zijn nog geen reacties, plaats uw reactie hieronder

Reageer op het nieuws