Bavaria
Bavaria
Rabobank
Rabobank

Planning vakantie/vrije dagen, stage lopen en open selectietraining

Geschreven op 6 april 2021

VAKANTIES EN VRIJE DAGEN 2021 (geen trainingen voor breedte en JongsteJeugd. Voor senioren en Topteams kunnen andere afspraken gemaakt worden)
Meivakantie 24 april 2021 t/m 09 mei 
Hemelvaart 13 mei 2021 
Pinksteren  24 mei 2021
Zomervakantie 24 juli 2021 t/m 05 september 2021

STAGETRAININGEN

STAGE/MEETRAINEN  LEDEN TOPTEAMS MET TOPTEAMS:
Eind februari 2021 zijn spelers uit de topteams gestart met stage lopen bij een hoger team. Hoger in lijn of van een 2e team met een 1e team in dezelfde lijn. Deze stagetrainingen kunnen doorlopen tot eind mei. Stagelopen betekent niet dat je hiermee al geselecteerd bent voor volgend jaar voor dit team. Met stage lopen willen het technisch kader en de trainers kijken of je dit niveau aan kunt en of het je extra uitdaagt.

DATA STAGE/MEETRAINEN LEDEN BREEDTETEAMS MET TOPTEAMS:
Vanaf 6 april mogen spelers uit een breedteteam op uitnodiging van het technisch kader meetrainen met een topteam. Hiervoor moet de coach van je team je hebben voorgedragen en je trainer en het technisch kader hier ook mogelijkheden qua talent in zien. Je ontvangt de uitnodiging om mee te trainen met een topteam via de jeugdcommissie van je coach/manager.

OPEN SELECTIETRAININGEN

OPEN SELECTIE TRAININGEN NIEUWE LEDEN TOPHOCKEY
Tophockeyers van buitenaf die graag volgend jaar Upward willen komen versterken in een topteam horen ook deze week op welke dagen zij mee mogen trainen.

De open selectietrainingen voor nieuwe leden worden gehouden op onderstaande data:
Week 14 dinsdag 06 april t/m donderdag 08 april open selectietraining nr.1
Week 15 maandag 12 april t/m donderdag 15 april open selectietraining nr.2
Week 16maandag 19 april t/m donderdag 22 april open selectietraining nr.3

DATA OPEN SELECTIE TRAININGEN BREEDTE A-B-C-D 2ejrs. CATEGORIE
Speel jij op dit moment in een breedteteam van Upward en zou je graag willen spelen in een 1e of 2e lijns topteam? Meld je dan uiterlijk woensdag 12 mei aan voor de openselectietrainingen voor de breedte spelers. Aanmelden per e-mail via jeugdcommissie@upward.nl onder vermelding van je naam, het team waar je in speelt en of je 1e of 2e jaars bent.

Spelen in een Topteam betekent dat je altijd aanwezig moet zijn bij de trainingen en wedstrijden. Je moet je echt voor de volle 100% inzetten en huiswerk en proefwerken goed kunnen plannen rondom je hockey. In de D en C-categorie train je 2 keer per week 1,5 uur en in de B en A-categorie maar liefst 3x 1,5 uur. Ook ben je tijdens Upstart, in de laatste weken van de zomervakantie (week 34/35), vanaf maandag 23 augustus verplicht aanwezig zijn op alle trainingen en oefenwedstrijden.
De selectietrainingen voor de breedte team spelers vinden plaats op onderstaande data:
Week 19 zaterdag 15 mei 
C-categorie 13.00u-14.30u. B-categorie 14.30u-16.00u. A-categorie 16.00u-17.30u
Week 19 zondag 16 mei(onder voorbehoud)
C-categorie 15.30u-17.00u. B-categorie 17.00u-18.30u. A-categorie 18.30u-20.00u

Als het technisch kader in samenspraak met de trainers talent voor de selectie in je zien, word je uitgenodigd voor de selectietrainingen Top hockey medio mei. Dit is echter geen garantie dat je ook in een top team geplaatst wordt.

DATA SELECTIE TRAININGEN TOPHOCKEY A-B-C CATEGORIE
Speel je in een topteam van Upward dan word je vanaf de 2e jaars D vanzelf uitgenodigd voor de selectietrainingen. Jeugd vanuit de breedte of van buiten Upward ontvangen een persoonlijke uitnodiging als ze mee mogen doen.

De trainingen & wedstrijden vinden plaats op onderstaande data: 
Week 20 maandag 17 mei t/m vrijdag 21 mei: selectietrainingen
Week 20 zaterdag 22 mei                 wedstrijden selectie
Week 21 zaterdag 29 mei                 wedstrijden selectie


Nieuws afbeelding